Tvé

Tvé oči jsou jak dvě borůvky. Tvé srdce je jak velká svíce. Tvé ruce jsou jak dvě ještěrky na opuce.