Tajná láska

Víš jak tě miluji? Mám neklid v duši, ruce zpocené a srdce buší. Máš oči černé jako tůně až člověk z toho skoro stůně. Někdy máš pohled plaché laně a taky malé, křehké dlaně,