Nejhorší den

Dnes špatnou náladu má, neměla by ani ven chodit. V tuhle chvíli by nikdo neměl být sám, jinak se bude v beznaději topit.

Stín na srdci

Na mé srdce padl stín, kde jsi mé slunce nad hlavou? Když poprvé spatřil jsem Tě, přál jsem si, buď jen mou. Dny míjely, já procitám, jsi nejhezčí dívka, co znám. Navždy s Tebou chci jen být,