Beruška

Já si tady jen tak sedím a přemýšlím o lásce věčné, v tom na ruku mi sedlo sluníčko sedmitečné. Ty, broučku malý, vůbec netušíš když jarní náladu tu roznášíš,

Pro berušku

Podíval jsem se na nebe a viděl jsem tam tebe. Jak měsíček jsi zářila a úsměv jsi mi pohledem rozzářila. Díval jsem se na slunce a slunce mi dalo tebe. Tebe, má beruško, jen tebe mi dopřálo, to štěstí v tom životě mém. Ty jsi to štěstí, co jsem měl, ty jsi ta radost, kterou [...]