Řeka beznaděje

Dělám si piknik u řeky, kamínky do ní házím, kreslím si do skicáku mloky a dívám se na bobry, co míří k hrázím. Ukousnu si šunky a chleba, chuť na jazyku si vychutnávám.

Překvapení

Už jsem ani nedoufala, že se někdy objeví, připadal mi v tomto čase jak nějaké zjevení. Přišel zcela znenadání. Škoda, že tu nejsi, mami! Vše jsi se mnou prožívala. Jak ráda bych ti povídala o tom že mě překvapil, že se téměř nezměnil,