Kategorie ‘romantické’

 

Zpověď

Neměla jsem vůbec tušení, že se ještě ponořím do snění, že budu mít to vnitřní chvění kdykoliv na tebe pomyslím. Jak jsi mi chyběl, raději nepovím.

Překvapení

Už jsem ani nedoufala, že se někdy objeví, připadal mi v tomto čase jak nějaké zjevení. Přišel zcela znenadání. Škoda, že tu nejsi, mami! Vše jsi se mnou prožívala. Jak ráda bych ti povídala o tom že mě překvapil, že se téměř nezměnil,