Archive for Květen, 2011

 

Filosofie světa

Myslíte si, že na světe je hezky, možná je a možná není, má někdo na světe stesky, to jen Bůh ví. Jak ale může dovolit tolik smutku a beznaděje,

Nesmělost

Cítím, jak mi ze samoty pomalu hrabe, pak zjevila se dívka krásná, srdce buší, mává, jásá, však nevím, jak jí to mám říci, že rád ji mám, chci líbat ji na líci.

Zázrak ve sluji

Dívám se na mořskou hladinu a píši sladké básně. S prostředím krásně splynu tady u moře je fakt krásně. Do moře vstoupím a položím se na vodu.

Řeka beznaděje

Dělám si piknik u řeky, kamínky do ní házím, kreslím si do skicáku mloky a dívám se na bobry, co míří k hrázím. Ukousnu si šunky a chleba, chuť na jazyku si vychutnávám.